CONTACTE

“Si la no-violència és la llei del nostre ésser, el futur està amb les dones”.

Mahatma Ghandi

contacte

 
 
 
 

www.sidaisocietat.org

http://cooperaciocatalana.gencat.cat

Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

 

Totes les dades de caràcter personal facilitades pels Usuaris a través dels formularis de recollida de dades de la web www.noviolenceagainstwomen.org seran incorporades a un fitxer de dades temporal de caràcter personal per part de la fundació Sida i Societat. Els camps de les seves dades personals sol·licitades en els esmentats formularis senyalats amb asterisc són obligatoris.

 

Fent clic al botó “Enviar” o “Continuar” del corresponent anterior formulari, la persona usuaria autoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals sol·licitades de manera temporal a favor de la entitat abans citada.

 

Fundació Sida i Societat cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per la finalitat de la trobada. En qualsevol cas, la persona usuaria podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes per correu electrònic a info@sidaisocietat.org.