ENTITATS COL·LABORADORES

“Si la no-violència és la llei del nostre ésser, el futur està amb les dones”.

Mahatma Ghandi

FARMACÉUTICOS MUNDI se constituye formalmente como ONG de Cooperación al Desarrollo el 2 de julio de 1993 con sede social en Valencia, aunque comenzó a trabajar en 1991 como asociación solidaria, con distinto nombre y ámbito de actuación en los primeros años.

MEDICUSMUNDI és una Associació No Governamental de Desenvolupament fundada a Barcelona el 1963 per un grup de professionals sanitaris que realitzaven tasques de cooperació a països del Sud, i que es va integrar a medicusmundi Internacional, fundada el 1962 a Alemanya. Des de llavors, de manera continuada, treballa en la Cooperació per al Desenvolupament, especialment en l’àmbit sanitari.

AMNISTIA INTERNACIONAL - CATALUNYA (AIC) és una associació sense ànim de lucre que forma part de la Secció espanyola d'Amnistia Internacional com a estructura federada.

 

AIC contribueix, dins del seu àmbit d'actuació (Catalunya), a les estratègies i objectius proposats per l'organització, per promoure el respecte dels drets humans arreu del món.

SICOM, SOLIDARITAT I COMUNICACIÓ, és una associació sense ànim de lucre fundada l’any 1995, dedicada a fomentar el periodisme responsable, crític i independent però no neutral; fer emergir informacions que dels poders volen ocultar, manipular o tergiversar, treballar en favor de la transparència, fomentar el debat democràtic i el pensament crític sobre els temes que (pre) ocupen la ciutadania i reflexionar sobre aquelles qüestions que determinaran el futur de tots plegats.

UNWOMEN En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó ONU Mujeres, la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer. Al hacerlo, los Estados Miembros de la ONU dieron un paso histórico en la aceleración de los objetivos de la Organización en materia de igualdad de género y de empoderamiento de la mujer. La creación de ONU Mujeres formó parte de la reforma de la ONU, al reunir los recursos y mandatos para obtener un mayor impacto. Fusiona y seguirá el importante trabajo de cuatro componentes del sistema de la ONU, con el fin de centrarse exclusivamente en la igualdad y el empoderamiento de las mujeres.

LAFEDE.CAT està formada per 114 organitzacions i neix el gener de 2013 com a resultat de la fusió de les antigues Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament-FCONGD, Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans-FCONGDH i Federació Catalana d’ONG per la Pau-FCONGPAU (vegeu història de Lafede.cat)

 

Lafede.cat recull l’experiència i la trajectòria associativa de les seves 114 organitzacions federades però, a la vegada, aposta per la integració i l’actualització dels seus discursos, objectius i espais de relació institucional. Després d’un procés participatiu de mesos, a la seva primera Assemblea general, el 19 de juny de 2014, va aprovar, les següents missió, visió i valors constituents.

AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (ACCD) és l'organisme de la Generalitat de Catalunya responsable de gestionar les polítiques de cooperació al desenvolupament i acció humanitària. Està adscrita a la Secretaria d'Afers Exteriors i Unió Europea.

 

És el principal instrument del Govern i la ciutadania de Catalunya per sumar-se a la comunitat internacional en el compromís per construir un món més just i solidari, i treballar per garantir l'accés als drets fonamentals i al lliure desenvolupament de les persones i els pobles d'arreu del món..