ODS

“Si la no-violència és la llei del nostre ésser, el futur està amb les dones”.

Mahatma Ghandi

?

Tots els objectius i

les metes enunciats al document final “Transformant el nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”

seran adoptats formalmen

per les i els líders mundials durant la Cimera de les Nacions Unides a Nova York entre el 25 i el 27 de setembre de 2015.

Segons l'Organització Mundial de la Salut, la salut sexual és "un estat de benestar físic, mental i social en relació amb la sexualitat. Requereix un enfocament positiu i respectuós de la sexualitat i de les relacions sexuals, així com la possibilitat de tenir experiències sexuals agradables i segures, lliures de tota coacció, discriminació i violencia.I la salut reproductiva, dins del marc de la salut tal com la defineix l'OMS, és un estat complet de benestar físic, mental i social, i no només l'absència d'afeccions o malalties a l'entorn de la procreació i el funcionament de l'aparell reproductor en totes les etapes de la vida. Implica la possibilitat de tenir una sexualitat responsable, satisfactòria i segura, així com la llibertat de tenir fills si es vol i quan es desitgi.

 

Aquesta concepció de la salut reproductiva suposa que dones i homes puguin triar mètodes de control de la fertilitat segurs, eficaços, assequibles i acceptables, que les parelles puguin tenir accés a serveis de salut apropiats que permetin a les dones tenir un seguiment durant el seu embaràs i que ofereixin a les parelles l'oportunitat de tenir un fill sa. Però aquesta no és la realitat de la immensa majoria de dones i nenes a tot el món.

Els Objectius del Mil·lenni no es van aconseguir i s'han establert uns de nous en setembre de 2015, quan representants de 193 països van adoptar un compromís històric en aprovar els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que, a diferència dels seus predecessors, van ser consensuats després de més de 3 anys de negociacions i amb la participació de tots els països membres de l'ONU, ONG i altres agents.

 

En línies generals, els ODS pretenen eliminar la pobresa, combatre la desigualtat i lluitar contra el canvi climàtic per als propers 15 anys, des del 2016 fins al 2030, a fi d'aconseguir una vida digna per a tothom sense que ningú es quedi enrere.

El cinquè d'aquests ODS diu que s'ha d'intentar eradicar totes les formes de discriminació contra les dones i les nenes a tot el món. Com a primer pas cap a l'assoliment de la igualtat de gènere substantiva, és necessari revisar, reformar o suprimir algunes lleis i polítiques, la qual cosa ha d'anar acompanyat de mesures per revertir les normes i pràctiques socials de discriminació.

  • Eliminar totes les formes de violència contra les dones i les nenes en l'esfera pública i privada, inclosos el tràfic i l'explotació sexual, resulta vital per eradicar la pobresa i assolir un desenvolupament sostenible, la pau i la seguretat, i els drets humans.

 

  • Eliminar totes les pràctiques perjudicials, com el matrimoni infantil, el matrimoni precoç i el matrimoni forçós, així com la mutilació genital femenina. Això és possible aconseguir-ho mitjançant reformes jurídiques, la reforma de polítiques i mesures de protecció, la mobilització comunitària i el compromís de les i els líders religiosos i comunitaris, així com el de les persones afectades.

 

  • Reconèixer i valorar el treball domèstic i de cures no remunerat a través de la prestació de serveis públics, la provisió d'infraestructura i polítiques de protecció social. Aquest tipus de treball ha de ser reduït i redistribuït entre la llar i l'Estat (mitjançant la provisió de serveis i infraestructura) i entre dones i homes.

 

  • Garantir la participació efectiva de les dones i la seva igualtat d'oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions polítiques, econòmiques i públiques. Per a una legitimitat i rendició de comptes democràtics, la participació plena de les dones serà fonamental al moment d'implementar la nova agenda per al desenvolupament.

 

  • Garantir l'accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius. Les dones tenen dret a viure lliures de discriminació i violència i a exercir el control i decidir amb llibertat sobre els assumptes referits a la seva sexualitat, inclosa la salut sexual i reproductiva. Per a això, necessiten accedir a informació, educació i serveis essencials.

 

  • Escometre reformes que donin a les dones igualtat de drets als recursos econòmics, així com a l'accés a la propietat i el control de la terra i altres béns, als serveis financers, l'herència i els recursos naturals. Això resulta de vital importància per a la seva seguretat i situació econòmica, per un treball no precaritzat, els mitjans de subsistència sostenibles i per garantir un nivell de vida adequat.

 

  • Augmentar l'ús de tecnologies habilitantes per promoure l'apoderament de les dones, en particular les tecnologies de la comunicació i la informació. L'accés a una infraestructura i tecnologia de qualitat és crucial per millorar l'ocupació formal de les dones i les seves oportunitats d'emprenedoria comercial, així com per reduir la càrrega de treball de cures no remunerat.

 

  • Adoptar i enfortir les polítiques i la legislació per al foment de la igualtat de gènere i l'apoderament de totes les dones i les nenes en tots els àmbits. La legislació nacional, ajustada a les normes internacionals, ha de garantir la igualtat de drets.

més informació